26/4: Konferens för förtroendevalda

Program 26/4

En spännande eftermiddag med föreläsningar, samtal och reflektion om högaktuella frågor som t.ex. kyrkans roll i vår samtid.