Juluppropet

Skriv på för en humanare flyktingpolitik!

I nätverket FBHOs församlingar, möter vi varje vecka människor med erfarenhet av att vara på flykt. Många har tvingats lämna sina hem, ofta flera av sina familjemedlemmar och vänner. De som har förmånen att få stanna i Sverige har ofta inga möjligheter att återvända eller återförenas med sina anhöriga.

Många av de vi möter kommer från Syrien och Irak, men även från andra krigs- och konflikthärjade områden i världen. Hårdast drabbas barn och unga.  

Svenska kyrkan uppmanar nu tillsammans med flera andra kristna företrädare regeringen till en humanare flyktingpolitik.

Juluppropet har tre krav: 
Genom att underteckna Juluppropet uppmanar vi regeringen att:
– ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro
– ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv
– undanröja praktiska hinder mot familjeåterförening

Ur uppropet: "
Under 2016 har det skett en drastisk förändring i svensk asyl- och flyktingpolitik. I juni röstade riksdagen för en ny och restriktiv asyllagstiftning. Men inte bara lagen, utan också myndigheternas tillämpning har stramats åt.

Människor på flykt riskerar att beskrivas som en social och ekonomisk belastning och ett problem som bör lösas utanför Sveriges gränser.

Vi är många som är djupt oroliga över den teknifiering, empatilöshet och avhumanisering som kommer till uttryck i den nuvarande asylpolitiken och i diskussionen kring den. Särskilt drabbade är barn och unga, som berövas hopp och framtidstro."