Kort 2. Inkluderande förhållningssätt - ”Hos oss är alla välkomna!” – eller?

Kort workshop i Kista kyrka 

En workshop där vi granskar vår egen församling ur ett normkritiskt perspektiv. Med interaktiva övningar får vi upptäcka våra medvetna och omedvetna normer som inkluderar eller exkluderar. Annika Heikkinen, Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr och Sara Björk, verksamhetsutvecklare Sensus studieförbund.