Kort 4. Har kyrkan gått i islamisternas fälla?

Kort workshop i Kista kyrka - Grönt block

Kan och bör vi hjälpa konvertiter med muslimsk bakgrund att försonas med det de lämnar så att de får en nyanserad bild av islam och konverterar till något snarare än från något? Samtal med imam Mohammad Muslim Eneborg från Aysha-moskén i Stockholm. Samtalet leds av medarbetare från Centrum för religionsdialog i Stockholms stift.