Fremtiden bor hos oss (FBHO) i Den Norske kirke

Den 15 oktober bildades den norska kyrkans motsvarighet till FBHO – efter många års resande mellan oss i Sverige och de församlingar och det bispdöme (stift) i framförallt Oslo, som nu tar initiativ till bildandet.

Henrik Törnqvist, Bergsjön och Christina Byström, nätverkssamordnare, delade i samband med att det norska nätverket bildades bl a ”høydepunker og utfordringer i FBHO-nätverket” i en föreläsning online.

Läs mer: