Foto: Tobias Olingdahl

Föreläsning om lokal beredskap

Här hittar du en föreläsning med Ebba Älverbrandt där hon berättar om nationell beredskap vid till exempel en skjutning. Inspelningen gjordes vid en regional träff i Skärholmens kyrka den 27 november 2022.