Finns det rum för mig som medarbetare i Svenska kyrkan?

Här kan du läsa om FBHOs arbete kring rekrytering.

Nätverket Framtiden Bor Hos Oss har sedan 2020 haft en grupp som arbetat med rekrytering av medarbetare. (ideella, förtroendevalda och anställda) som mer reflekterar den rika mångfald våra församlingar innehåller.

Vi har genom enkätundersökningar både i våra sammanhang och i kontakt med både stiftens rekryterare och utbildningsinstitutet fått bekräftat bilden av ett underskott av medarbetare med annan etnisk bakgrund än svensk är stor inom alla profilyrkena. Bland musiker finns en lite större grupp med östeuropeisk bakgrund men kulturellt nära oss.

Tittar vi på rekryteringsfoldrarna som Svenska kyrkan tagit fram 2020 är det ännu tydligare. Tyvärr är det även inom FBHO-församlingarna en liten minoritet som har annan etnisk bakgrund bland de anställda, oftast är det då vaktmästare och värdinnor. Svenska kyrkan behöver bli mer medveten och se möjligheterna med att vara kyrka i nytt landskap. Vi arbetar därför aktivt med vår egen rekryteringsmiljö och ställer frågan till oss själva:

  • Ser vi de människor Gud vill kalla till tjänst i sin kyrka?
  • Hur kan vi i vår församling/pastorat skapa fler…
    … praktikplatser i högstadiet, hjälpledare i körer, ung ledare osv.
  • Hur kan vi i vår egen budget prioritera rekrytering?
  • Hur kan vi möjliggöra för att vår personal kan ta emot fler praktikanter?
  • Låt oss hjälpas åt att skapa fler vägar till medarbetarskap i Svenska kyrkan!

Vi vill uppmuntra till att aktivt prioritera resurser till praktikplatser, utbildning och arbeta för att alla församlingar är goda rekryterande miljöer som är öppna för den mångfald som redan idag lever i våra församlingars liv.