Lång 2. Fingertoppskänsla i förorten

Vandring/worskhop - Rinkeby församlingsgård

Ska vi som anställda i FBHO-församlingar agera profeter eller diplomater när vi möter människor? Vad kan en göra som kyrka i ett närsamhälle med många olika starka religiösa traditioner? Det finns ofta utmaningar i FBHO-sammanhang kring konvertiter, religionsdialog och identitetsfrågor. Jerker Alsterlund, kyrkoherde i Spånga-Kista församling och Marie Grangården, präst, reflekterar kring den kristna identiteten i en mångfaldsvardag.