FBHO Region Syd

Du som är medarbetare i en FBHO-församling i Malmö, Lund eller Burlöv är välkommen på träffar i FBHO Region Syd.

Nästa möte:

30/9 2020 kl.14.00-16.00, ev på video
26/2 2020 kl.14:00 - 16:00, Malmö