FBHO - Årets förnyare i Svenska kyrkan 2018

FBHO vann priset som Årets förnyare 2018 tillsammans med Bergsjöns församling i Göteborg och Henrik Törnqvist, ordförande i FBHO.

Enligt juryns motivering bidrar Framtiden bor hos oss "till teologi, reflektion och metod. Nätverket lyfter mångfalden som en rikedom och en möjlighet för kyrkan att ta framtidsform och lyfter de involverade församlingarna till mod och stolthet. FBHOs namn talar om en angelägen sanning och det som görs både i Bergsjön och i nätverket, handlar om hela Svenska kyrkans framtid."

En viktig ledare i både "Framtiden bor hos oss" och i Bergsjöns församling är Henrik Törnqvist, ordförande i FBHO t o m maj 2019. Henrik efterträds i maj 2019 av Beatrice Lönqvist i ordföranderollen.

I sitt tacktal framhöll Henrik Törnqvist det hopp vi som kyrka ser i att verka i stadsdelar präglade av mångfald. Vid prisutdelningen deltog arbetslaget från Bergsjön samt representanter för nätverket.

På bilden syns Ewa-Sofia Gudmundsson, FBHOs styrgrupp, Johanna Linder, samordnare, Henrik Törnqvist, fd ordförande, Christina Byström, samordnare, samt juryns ordförande Mats Hermansson, domprost Visby.  (Foto: Mattias Wahlgren)

 

Nätverket "Framtiden bor hos oss" samlar idag drygt ett tjugotal församlingar i sju olika stift.

Priset delades ut under Gotlands Kyrkvecka. Det är Kyrkans Tidning, som tillsammans med Gotlands kyrkvecka och Visby domkyrkoförsamling, har instiftat priset "Årets förnyare i Svenska kyrkan".

Priset är på 15 000 kr och har delats ut sedan 2010. Det ges årligen till en person eller grupp som verkat för en gränsöverskridande och framåtvänd kyrka. Priset vill lyfta fram teologi och kyrkoliv som inspirerar andra och gjuter nytt hopp i Svenska kyrkan.

 Läs hela juryns motivering.