Kort 2. Dopets USP – representativitet & normkritik i kommunikationen

Kort workshop i Kista kyrka

Hur vi klär oss, hur vi pratar eller hur vi inreder kyrkorummen – allt detta är exempel på kommunikation, men också på vardagens teologi. Christina Byström och Johanna Linder, samordnare i FBHO och kommunikatörer, reflekterar kring vår tids kommunikation som flexibel, nätverkande och i ständig dialog med omvärlden. Att förstå kommunikationsuppdraget i denna vidare bemärkelse är centralt när vi berättar om dopet eller arbetar med konfimandrekrytering.