Lång 3. Civilsamhällets betydelse för inkludering av ensamkommande barn

OBS Hålls endast en gång - ONSDAG! Vandring/Workshop - Akalla kyrka

Framgångsfaktorer och hinder när det gäller ensamkommandes livskvalitet, psykiska hälsa, skolgång, arbete och fortsatta inkludering i samhället. Mehrdad Davishpour är docent i socialt arbete och forskare specialiserad på frågor om genus, etnicitet och ungdomar.