Kort 3. Barn och unga berättar med egna bilder på sociala medier - Botkyrkarapporten

Kort workshop i Kista kyrka (Obs! Hålls endast 6/11).

”Botkyrkarapporten” är ett arbete som gjorts med barn och unga utifrån frågan var de känner sig trygga och otrygga. Med hjälp av mobilfoton och citat kopplade till barnkonventionen tecknas en bild av ungas vardag i Botkyrka församling. Rapporten kommer att vara underlag för församlingens arbete med ny församlingsinstruktion. Samtalet leds av präst Erik Dufva och kyrkoherde Beatrice Lönnqvist. Obs! Ges endast 6/9.