Artiklar och reflektionsfrågor från workshops.

Artiklar från workshops

Trygghetsvandrarna skapar lugn i Trollhättan

Att trygghetsvandra skapar ett naturligt och socialt kontaktnät mellan vuxna samt mellan vuxna och ungdomar. I Trollhättan har man lyckats bygga upp en stor ideell organisation kring trygghetsvandringar som idag engagerar ett 60-tal ideella. 

"Metodhandboken Prata med föräldrar”

Prata med föräldrar är en metodhandbok som ska ge ett stöd i att skapa tillitsfulla dialoger och möten med de föräldrar vi möter. Den är dels tänkt att fylla på läsarnas kompetens, dels att uppmana till reflektion och samtal om hur vi tänker och agerar när det gäller ämnen som kan vara svåra att prata om.

Underifrånperspektiv och demokrati framgångsfaktorer för läxhjälpsprojekt i Bergsjön 

År 2016 var ett stökigt år i Bergsjön med upplopp och bilbränder. Händelserna väckte en önskan om förändring och på initiativ från Bergsjöns församling möttes boende och aktörer i stadsdelen för samtal om vad de upplevde behövdes för att kunna vända utvecklingen. Under samtalen lyftes oron för att många unga går ut högstadiet med ofullständiga betyg och då började idén om att starta läxhjälp för barn och unga i stadsdelen spira. 

Hur skapar vi ett område fritt från våld?

"Med Borås Fritt från Våld" är en workshop om systematiskt våldspreventivt arbete som fokuserar på att få ett helt område att arbeta utifrån gemensamma principer. Under workshopen fick deltagarna kunskap om, samt testa några av de metoder som Borås Stad använder för att koppla samman teoretisk kunskap med praktiskt arbete.