11.00-12.00 Dopet gör skillnad

- dopteologi i ljuset av pankristna församlingar och mångreligiösa gemenskaper. Andreas Holmberg, tillträdande biskop i Stockholms stift som har forskat på nätverket Framtiden bor hos oss.

I våra mångfaldskyrkor byggs en gemenskap kring ”oss som samlas”. Hit kommer människor som är döpta i andra samfund och som därför inte är medlemmar i Svenska kyrkan. Dessutom kommer många som inte är döpta, till exempel muslimer eller andra samfundstillhöriga. Andreas Holmberg, Stockholms tillträdande biskop, har forskat på nätverket Framtiden bor hos oss. I mars 2019 doktorerade han med avhandlingen Kyrka i nytt landskap. Här ställer han sig frågan vad som är Svenska kyrkans identitet, roll och uppgift i en ny mångreligiös och mångkulturell tid.