Budget

Här hittar du dokument och nedladdningsbara filer relaterade till budgetarbetet.

Budgetförutsättningar 2025

Här lämnas information om allmänna förutsättningar inför arbetet med budgeten för 2025.

Notera att den information som lämnas i denna publikation kan komma att förändras på grund av förändringar i omvärlden. Någon uppdatering av publikationen sker då inte utan i stället meddelas väsentliga förändringar på Kornet. I bilaga 1 finns en kalender med viktiga datum.

Om du har en svenskakyrkan e-postadress kan du också läsa på aktuell information på Svenska kyrkans intranät Kornet under Verksamhetsstöd/Ekonomi och finans.
Där kan du även anmäla dig till nyhetsbrevet Ekonomi och finans.