Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Minnesgåvor

Under våra expeditionstider förmedlar vi minnesgåvor till följande fonder: FÖRSAMLINGSGÅVAN Vardagsljus, Fors och Ragunda kyrkas blomsterfonder, Svenska kyrkan Internationellt arbete, Svenska kyrkans arbete med hållbar försörjning, Svenska kyrkan i Utlandet, Alzheimerfonden, Barncancerfonden, Cancerforskningsfonden i Norrland, Diabetesföreningen i Jämtlands län, minnesfond, Diabetesföreningen i Jämtlands län, barndiabetsfond, DHR:s Minnesfond, EFS Missionsförening i Krokvåg, Fors Hembygdsförening, Föreningen HjärtLung Östra Jämtland, Hjärt-Lungfonden, Individuell Människohjälp, Jämtlands läns Reumatikerfond, Ragunda hembygdsförening, Storsjögläntan. Denna service är möjlig tack vare Dig som är medlem i Svenska kyrkan. Betalning sker kontant, via swish eller bankgiro.