Minnesgåvor

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig att förmedla en minnesgåva

Under våra expeditionstider förmedlar vi minnesgåvor till följande fonder:

FÖRSAMLINGSGÅVAN Vardagsljus
Fors och Ragunda kyrkas blomsterfonder
Act Svenska kyrkan
Svenska kyrkans arbete med hållbar försörjning
Svenska kyrkan i Utlandet
Alzheimerfonden
Barncancerfonden
Cancerforskningsfonden i Norrland
Diabetesföreningen i Jämtlands län, minnesfond
Diabetesföreningen i Jämtlands län, barndiabetsfond
DHR:s Minnesfond
EFS Missionsförening i Krokvåg
Fors Hembygdsförening
Föreningen HjärtLung Östra Jämtland
Hjärt-Lungfonden
Individuell Människohjälp
Jämtlands läns Reumatikerfond
Ragunda hembygdsförening
Storsjögläntan

Denna service är möjlig tack vare Dig som är medlem i Svenska kyrkan.
Betalning sker kontant, via swish eller bankgiro, alla gåvor måste föregås av personlig kontakt med oss, tfn: 0696-100 04