Så här höljer vi gravarna

I Förslöv-Grevie församling grävs alla kistgravar med hjälp av grävmaskiner.

 
Gravarna som kistorna sänks ner i har ett djup på 160 cm.
 
Efter nedsänkningen höljs gravarna för hand med sand. Brädorna är till för att förhindra ras.
 
När all sand är på plats är det dags för ett lager med jord.
 
Sedan lägger man tillbaka grästorvorna.
 
Därefter plattas det översta lagret till.
 
Blommorna från begravningen får smycka den nyhöljda graven.