Foto: Jan Dellermark

Grevie kyrkas historia

Grevie kyrkas historia är lång och har inneburit flera förändringar av kyrkobyggnaden.

Grevie kyrka är dokumenterad från tidig medeltid. Delar av den kyrka som byggdes 1170 finns fortfarande bevarade såsom valvbågen i sandsten vid huvudingången. I dag är det en 1800-talskyrka vi ser ligga mitt på Bjäre med Hallandsåsen i öster och en vacker vy över Skälderviken i väster.
Många förändringar och ingrepp har skett sedan den tidiga medeltida kyrkan. Den största förändringen skedde under tidigt 1800 tal med utbyggnaden av korsarmen i gråsten 1804. Då sattes också minnesplattan upp med inskriptionen: ”Gud till Ära uppbyggdes detta hus under Gustav IV Adolfs regering 1804 Kommer låter oss tillbedja H P W.” Initialerna står för Hans Peter Wenneberg som var församlingens kyrkoherde 1785-1821.
Först 1846 var nuvarande torn rest och 1839 blev sakristian uppförd. 1892 ersattes en enkel väggmålning av den stora altartavlan, en kopia av ”Christus Consolator” målad av den danske konstnären Carl Block. Konstverket bygger på orden ifrån Matteus evangelium 11:28 ”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, jag skall skänka er vila”.
Genom att altaret nu sattes i söder blev huvudingången genom korsarmen i norr och blev så fram till renoveringen 1964. Predikstolen från 1601 byttes ut mot en ny.
Altarfresken som är gjord av Per Siegård 1937 är hans första altarfreskmålning. Den anknyter till Jesu bergspredikan där Jesus och hans lärjungar är placerade i ett landskap inspirerat av utsikten strax ovanför kyrkan ner mot Skälderviken och Kullaberg. I freskens undre del framställs människors kärleksgärningar i Jesu efterföljd sam konstnärens egen familj.
Vid den genomgripande restaureringen 1964-1968 under domkyrkoarkitekten Eilert Graebes ledning flyttades altaret tillbaka till sin ursprungliga plats i öster. En ny orgel på 15 stämmor med 2 manualer och pedal byggdes av Mårtenssons i Lund.
Stora delar av den gamla kyrkoinredningen gick förlorad under 1800-talets stora förändringar så att idag finns bara två medeltida föremål bevarade. Dels en vigvattenskål i vapenhuset och foten till dopfunten. Dopfatet i mässing är ett tyskt arbete från 1540. I fatets spegel finns ett släktvapen och i brättet 10 st figurer, föreställande löpande hjortar med hund i ekskog.
Ljuskronan av malm i koret skänktes 1620 av Christian Longomontanus som var professor i Köpenhamn och kanik i Lunds domkyrka. Även den lilla kyrkklockan är skänkt av samme man som kan ha sin förklaring av att han åtnjöt avkastning av Greviejordar.
Kormattan är gjord av Märta Måss-Fjätterström och lampetterna under orgelläktaren är målade av Per Siegård. I samband med återinvigningen 1968 skänkte församlingsbor en dopskål av silver, tennljusstakar till altaret duvan i predikstolstaket och dopljusstaken.
En målning av Per Siegård skänktes 1996 och 2001 renoverades sakristian av bland annat mats på snickarlådan som gjort skåp och övrig inredning.
Altarkrucifixet skänktes 1934 och är gjort i Oberammergau.
En gammal kombinerad klockare och kyrkvärdsbänk finner vi i ”Nykyrkan”, bänken användes fram till 1861 då den stod invid altaret.
I tornet hänger två kyrkklockor; lillklockan från 1623 och storklockan från 1936 som har samma inskription som den gamla storklockan från 1806 förvarad på Lunds universitets historiska museum. Inskriptionen lyder: År 1806, då Gustav IV Adolf var Sveriges konung och Nils Hesslén stiftets biskop, Magister Hans Peter Wenneberg församlingens kyrkoherde, blev denna klocka gjuten i Kristianstad av J.H. Fries
År 2007 renoverades åter igen kyrkan. Väggarna målades, altarfresken lagades och kyrkan fick ett nytt altare i diabas.