Grevie kyrka

Grevie kyrka

Man tror att Grevie kyrka byggdes någon gång under 1100-talet, den äldsta dokumentationen går tillbaka till 1170. Från början var Grevie kyrka orterna Förslöv och Grevies huvudkyrka. År 1533 brann kyrkan ned och prästen flyttade till sin annexgård i Förslöv. På den tiden var det prästens fysiska närvaro som bestämde vad som var socknens huvudort, vilket gjorde att Förslöv blev socknens nya huvudort.

Under 1800-talet var det ett stort behov av en större kyrka vilket gjorde att mycket av den medeltida kyrkan försvann. Kyrkorummet i norr stod färdigt 1804 och ett nytt torn var färdigt 1846. 1839 förstorade man de gamla medeltida fönstren till dagens storlek.
Inne i kyrkan säker sig ett lugn till besökaren genom de ljusa och harmoniska färgerna. Altarfresken är målad av konstnären Per Siegård och föreställer bergspredikan. Den som tittar närmare på konstverket kan se att platsen är Grevie med utsikt mot Kullaberg. Människorna som lyssnar på Jesus är porträtt av människor från orten. Altarfresken är gjord 1937.
Dopfunten är ett av få föremål från medeltiden och är gjord någon gång under 1200-talet, dopfatet är tyskt arbete från 1540.
Predikostolen tillkom 1892, tidigare var den placerad ut med andra väggen.
1964-68 renoverades kyrkan och man fick en ny orgel som byggdes av Mårtenssons Orgelfabrik i Lund.
I tornet hänger två kyrkklockor, lillklockan är från 1623 medan storklockan är från 1936.