Gravar

På våra kykogårdar finns mängder av gravar. Här finns kistgravar, urngravar, familjegravar och omärkta gravar.

Sedan urminnestider har människor av olika kulturer och religioner begravst sina döda och den vanligaste formen är att man gräver en grav. Sedan 1900-talet har vi två olika former av gravsättning: kistgrav och urngrav.I kistgrav begraver man den döde i sin kista medan man i en urngrav först har kremerat den döde och lagt stoftet i en urna. Kistgravar tar större plats än urngravar vilket har lett till en viss trängsel på kykogårdarna. På senare tid har urngravarna ökat i antal.Om du är intresserad av att veta hur vi "höljer" (täcker över) kist och urngravar kan du klicka på länken till höger.

Att märka gravarna med gravstenar har skett under lång tid och det har gått olika moden i detta. Under början av 1900-talet skulle gravstenarna vara ståtliga och spegla vem som låg i dem. Därför hittad du flera gravar med höga gravstenar och/eller stenomgärdare gravar från den här tiden. Det var också viktigt att berätta vad personen hade arbetat med under sitt liv vilket ger oss en ganska god bild av olika yrken i församlingen från den här tiden. Frå mitten av 1900-talet och till våra dagar blev gravstenarna mindre och yrkerna försvann. Med dagens teknik blir gravstenarna mer personliga och detaljerade i sitt utförande.

Gravarna ger dig som är intresserad av släktforskning en möjlighet att hitta dina släktingar sista viloplats. Varje år är det flera personer som kontaktar oss för att kunna hitta graven till någon anfader. Om du är intresserad av att hitta någon grav är du välkommen att kontakta oss.