Förslövs kyrka

Förslövs kyrka

Från början stod det en äldre medeltida kyrka på platsen för dagens kyrka av denna återfinns bara några stenfragment i vapenhuset. Långskeppet i kyrkan började byggas 1849 och stod färdigt 1851.
På insidan är Förslövs kyrka ljus och vacker. Altarfresken är målad av Per Siegård 1961 blev hans sista verk. Motivet är hämtat från två bibelberättelser som utspelar sig kring Jesus och vatten. Till höger ser man Jesus som går på vattnet och håller på att rädda Petrus som sjunker. Till vänster står Jesus i båten och befaller stormen att stilla sig. Över altaret breder Jesus ut armarna och välkomnar människor från lantbruk och industrin, två stora arbetsområden i Förslöv.
Dopfunten också gjord av Per Siegård, 1952. Den är snidad av en gammal ekstock som legat i en torvmosse vilket givet den mörka färgen. Dopfatet i mässing är från 1641.
Orgeln är kyrkans tredje och är byggd av Mårtenssons Orgelfabrik i Lund 1972.
Uppe i tornet hänger två kyrkklockor. Storklockan är gjord 1871. Lillklockan fanns i klockstapeln som fanns före kyrktornet byggdes 1775, där efter göts klockan om 1830 och 1904.
Foto: Jan Dellermark