Begravningsavgift

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift som skall tillgodose att alla får en grav eller sin aska spridd.

Förslöv-Grevie församling är utsedd av staten till huvudman för all begravning för dem som bor inom den geografiska församlingen. Du som är medlem i Svenska kyrkan betalar denna genom kyrkoavgiften som fastställs av kyrkofullmäktige. Du som inte är medlem betalar en begravningsavgift som fastsällts av Kammarkollegiet.

Oavsett hur du betalar avgiften är det Förslöv-Grevie församling som förvaltar pengarna. Dessa är bundna till begravningsverksamheten och kan inte användas i församlingens verksamhet.

Detta får du för din avgift:

  • En gravplats i 25 år
  • Gravsättning
  • Kremering för den som önskar detta
  • Använda kyrkan för begravningsceremoni. För dig som inte vill ha en kyrklig begravning finns möjligheten till en begravningsceremoni i t.ex. församlingshemmet
  • Lokal för förvaring och visning av stoftet