#Varde ljus–uppropet En kvalitativ analys av Me too-uppropet i Svenska kyrkan

Av Gunilla Carstensen

Hösten 2017 bröts tystnaden om sexuella övergrepp i arbetslivet under #metoo-rörelsen: kvinnor började dela med sig av historier och erfarenheter av utsatthet, bransch efter bransch klev fram och däribland också Svenska kyrkan under namnet #Vardeljus. Uppropet #Vardeljus skrevs under av cirka 1300 anställda kvinnor i Svenska kyrkan 24 november 2017. Det publicerades i Svenska kyrkans tidning den 23 november 2017. Den här rapporten består av en analys av de närmare 400 berättelserna samt en analys av Svenska kyrkans arbete med sexuella övergrepp och kränkningar. 

Ladda ner rapport i sin helhet här.