Var du är är vad du är?

Tidens Tecken nummer 2 - 2017

I detta nummer, Var du är är vad du är?, utforskar författarna den inre och yttre platsens existentiella dimensioner och dess betydelse för tillhörighet och utanförskap, andlighet och materialitet.

I detta nummer medverkar Göran Greider, författare och journalist; Anita Goldman, författare och kulturjournalist; Peter Halldorf, pastor i pingströrelsen, författare och grundare av Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby, Eva Löfgren, fil.dr. och lektor i kulturvård vid Göteborgs universitet; Jonas Ideström, docent i kyrkovetenskap vid Uppsala universitet, Clara Bodén, filmskapare som driver produktionsbolaget Vapen och Dramatik AB samt Negar Naseh, författare och läkare.

Beställ tryckt utgåva

Samtliga nummer av Tidens Tecken finns att beställa direkt från Artos förlag. Beställ nummer 2 av Tidens tecken här.