Vad säger aktuell forskning om gudstjänsten?

Caroline Klintborg har gjort en översikt av studier om gudstjänsten genomförda de senaste 20 åren. I forskningsöversikten beskriver Caroline hur studierna pekar mot betydelsen av att vara i dialog med de människor som kyrkan vill välkomna till gudstjänst – med barnen, konfirmanderna och körsångarna. Kyrkans representanter måste fortsatt tala med och inte om människor.

Översikten visar också betydelsen av att: deltagarna känner sig trygga och sedda; det ges plats för öppna liturgiska moment i gudstjänsten; samt att deltagarna får plats som individer, samtidigt som de är del av en kollektiv gemenskap

Här kan du läsa rapporten i sin helhet. 

Du kan även lyssna på Caroline när hon i podden Teologi i tiden berättar om vad det är som gör att en gudstjänst uppfattas positivt av människor, liksom vilken roll gudstjänsten har för barn och unga i Sverige idag.