Fullsatta kyrkbänkar i en kyrka. På en vägg hänger en bonad.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Svenska kyrkan, tro och liv

Svenska kyrkan är en plats där människor reflekterar över sin kristna tro och på olika sätt försöker gestalta den i sina liv. Vi forskar kring kyrkans arbete, reflektion och organisation.

Svenska kyrkan är del i samhällslivet. Det är också en arbetsplats. Det är en plats där många förlägger sin ideella tid i körer, volontärarbete, syföreningar med mera. Här finns mötesplatser för människor som vill reflektera över livet. Gudstjänsten är en bland flera mötesplatser. Människans livsrytm följs av dop, konfirmation, vigsel och begravning.

Svenska kyrkan är ett demokratiskt organiserat trossamfund, med förtroendevalda representanter på olika nivåer. Samarbeten med skolor, socialtjänst, vårdinstitutioner, gör att nya mötesplatser uppstår.

Kyrkan ger rum för möten, samtal och relationer. Gemensamt är att allt som sker är del i en pågående trosreflektion där bibelberättelser, livserfarenheter och teologiska tankar möts för att tolka och gestalta liv. Forskningsprojekten i detta område undersöker olika aspekter av en mångfacetterad kyrka.

Kyrkorådsprojekt

Denna studie vill belysa hur kyrkoråden ser på sin uppgift. Hur fungerar relation mellan kyrkoherde och kyrkoråd? Var ligger problemen och möjligheterna?

Forskningsprojektet Cusanus

Syfte med forskningsprojektet är att bredda diskussionen och öka kunskapen om relationen mellan naturvetenskap och religion, och hur dessa kan interagera med varandra.

Meningsskapande och lärande

I denna satsning har forskare studerat Svenska kyrkans uppdrag att förmedla, erbjuda och kommunicera kristen tro.