Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans forskningsenhet

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Svenska kyrkan, tro och liv

Svenska kyrkan är en plats där människor reflekterar över sin kristna tro och på olika sätt försöker gestalta den i sina liv. Vi forskar kring kyrkans arbete, reflektion och organisation.

Svenska kyrkan är del i samhällslivet. Det är också en arbetsplats. Det är en plats där många förlägger sin ideella tid i körer, volontärarbete, syföreningar med mera. Här finns mötesplatser för människor som vill reflektera över livet. Gudstjänsten är en bland flera mötesplatser. Människans livsrytm följs av dop, konfirmation, vigsel och begravning.

Svenska kyrkan är ett demokratiskt organiserat trossamfund, med förtroendevalda representanter på olika nivåer. Samarbeten med skolor, socialtjänst, vårdinstitutioner, gör att nya mötesplatser uppstår.

Kyrkan ger rum för möten, samtal och relationer. Gemensamt är att allt som sker är del i en pågående trosreflektion där bibelberättelser, livserfarenheter och teologiska tankar möts för att tolka och gestalta liv. Forskningsprojekten i detta område undersöker olika aspekter av en mångfacetterad kyrka.