Vad händer när livet tagit slut? Webbinarium om eskatologi.

Ett samtal om hur kristen tro förhåller sig till döden, domen och gudsriket.

I samtalet deltar docent Thomas Ekstrand, professor Elisabeth Gerle och teologie doktor Lovisa Nyman, som alla tre medverkar i  boken "Tro, hopp och strävan. Gudsriket som tröst och motiv för handling" (Verbum). Samtalsledare är Maria Södling.