Utanför paradiset: Arvsyndsläran i nutida luthersk teologi och etik

Av Eva-Lotta Grantén

Vi människor har både gott och ont i oss. Vår sköna värld rymmer också ondska, lidande och död. En kristen tolkning av denna tillvarons ambivalens har formulerats i den klassiska arvsyndsläran, en lära som präglat teologin kring frälsning och dop.

I Utanför Paradiset diskuterar Eva-Lotta Grantén möjligheten att utforma en modern, luthersk teologi och etik kring arvsynden - och hur den i så fall skulle kunna se ut. Författaren reflekterar kring vår syn på synd och moral idag bl a ur ett barnperspektiv och utifrån Martin Luther och teologerna Reinhold Niebuhr och Ted Peters.

Grantén, Eva-Lotta, Utanför paradiset: arvsyndsläran i nutida luthersk teologi och etik, Verbum, Stockholm, 2013. ISBN: 9789152635711. 

Beställ boken här.