Uniformer, identiteter och militära själavårdare

Av Jan Grimell

Den här boken bygger på intervjuer med präster i Svenska kyrkan som utövat militär själavård i Försvarsmakten, under framför allt 2000-talet, vid både internationella insatser och svenska övningsförhållanden. Boken belyser en blind fläck i svensk nutidsforskning om militär själavård och militära själavårdare. I boken får läsaren en unik inblick i hur institutionssjälavården påverkar själavårdarnas identiteter, vad militär själavård handlar om och hur själavårdshantverket kan se ut i en militär kontext. Mot bakgrund av analysresultatet presenteras en originell och ny reflektionsmodell för militära själavårdare som också främjar en vidare reflektion och bredare diskussion kring militär själavård i en svensk kontext. Boken är fackgranskad för att hålla en hög vetenskaplig kvalitet.

Beställ boken här.

Grimell, Jan, Uniformer, identiteter och militära själavårdare: en intervjustudie om prästers erfarenheter av institutionssjälavård i Försvarsmakten, Artos Academic, Skellefteå, 2021. ISBN: 9789177771920