Tro moral och uddlös politik: om luthersk etik

Av Carl-Henric Grenholm

Tro, moral och uddlös politik granskar kritiskt den etik vi möter i de lutherska 1900-talsteologerna Helmut Thielicke, Gustaf Wingren och den amerikanske etikern Gilbert Meilaender.

Har evangelium något att bidra med till etikens innehåll? Kan kristen tro tillföra något särskilt till en politisk etik? I luthersk tradition görs ofta en skarp skillnad mellan lag och evangelium. Detta bidrar till en uddlös politisk etik som saknar resurser för samhällskritik.

I Tro, moral och uddlös politik undersöker Carl-Henric Grenholm hur etiken utformas hos Martin Luther och tre nutida lutherska teologer: Helmut Thielicke, Gustaf Wingren och Gilbert Meilaender. I sin kritik av dessa menar författaren att etiken bör förankras inte bara i skapelsetanken utan också i kristologin och eskatologin. Den självutgivande kärlek som uppenbaras i Kristus har betydelse också för den politiska etiken.

Tro, moral och uddlös politik ingår i en serie om böcker om Luthersk teologi och etik - i ett efterkristet samhälle.


Grenholm, Carl-Henric, Tro, moral och uddlös politik: om Luthersk etik, Verbum, Stockholm, 2014. ISBN: 9789152636046.