The demands from staff and patients among Swedish hospital chaplains

Pilotprojektet The demands from staff and patients among Swedish hospital chaplains var en mindre intervjustudie som avsåg att skapa mer kunskap kring hur förväntningar och krav i en medicinsk, mångkulturell och interreligiös sjukhusmiljö påverkar sjukhusprästers arbete.

Ansvarig och medverkande forskare var Jan Grimell.