Svenska kyrkans syföreningar 1844-2003

av Cecilia Wejryd

Svenska kyrkans syföreningar är forskningsrapporten från projektet "Sy för livet", som drivits av Kvinnor i Svenska kyrkan sedan 2003. Syftet är att skriva syföreningarnas historia och att synliggöra deras betydelse för kyrka och samhälle. Boken är en del i bokserien Forskning för kyrkan.

Månad efter månad och år efter år samlas tiotusentals kvinnor till syföreningsmöten i Svenska kyrkans församlingar. Här samtalar de, deltar i andakt, handarbetar och studerar samtidigt som de ger av sitt engagemang, sin tid och sina pengar till kyrka, diakoni och mission. Syföreningarnas historia är över 160 år lång. De är och har varit en omfattande folklig rörelse i kyrka och samhälle över hela landet. Trots omfattningen och den ekonomiska betydelsen är både syföreningarna och deras historia tämligen okända. Delvis hör det till syföreningarnas ideologi att verka utan att synas, men det beror också ett osynliggörande av kvinnor och särskilt äldre kvinnor.

Wejryd, Cecilia, Svenska kyrkans syföreningar 1844-2003, Verbum, Stockholm, 2005. ISBN: 9152647161