Svenska kyrkans historiska relationer med romer och resande

I forskningsprojektet undersöker Ida Olsson al Fakir Svenska kyrkans sociala verksamheter riktade mot minoriteter och migranter under decennierna kring sekelskiftet 1900.

2013 publicerade historikern Ida Olsson al Fakir på Svenska kyrkans uppdrag en rapport om svenska kyrkans historiska relation till romer

Olson al Fakir arbetar nu vidare med att utveckla sin forskning inom detta viktiga fält. Olsson al Fakir lade grunderna för sin fortsatta forskning vid forskningsenheten 2016 och kommer slutföra projektet inom ramen för forskartjänst vid Hugo Valentin -centrum vid Uppsala universitet.