Svenska kyrkan online: Att ställa om, ställa in eller fortsätta som vanligt under coronapandemin

Av: Sara Fransson, Stefan Gelfgren och Pernilla Jonsson

Coronapandemin nådde Sverige under vårvintern 2020. Svenska kyrkans devis för att möta pandemin var att ”vi ställer inte in, vi ställer om”. Svenska kyrkan är den största aktören i det svenska civilsamhället, vars församlingar inkluderar hela Sverige. En del i omställningen var att bidra till det svenska samhället genom det diakonala arbetet. Församlingars arbete innebar att leverera mat och mediciner till riskgrupper och att svara upp gentemot behovet av att möta sorg, oro och de stora existentiella frågorna i pandemins kölvatten. En annan del i omställningen var att hitta nya vägar för gemenskap och verksamhet i församlingslivet då risken för smitta begränsade möjligheten till möten i kyrkobyggnaden. I den omställningen spelade digitala sociala medier en viktig roll.

Denna rapport ger en kritisk belysning av förändringar i församlingsarbetet under coronapandemins första våg, med fokus på användningen av digitala medier. Vad har ställts om och ställts in i spåren av coronapandemin? Vad påverkar det digitala omställningsarbetet i Svenska kyrkan, och vilka konsekvenser har det? Vilka utmaningar och möjligheter finns det i att vara en digital kyrka?

Studien baseras på enkätsvar från kyrkoherdar försommaren och tidig höst 2020. Studien är en del av det internationella och ekumeniska forskningsprojektet Churches Online in Time of Corona (CONTOC).

Ladda ner rapport i sin helhet här.

Fransson, Sara, Gelfgren, Stefan & Jonsson, Pernilla, Svenska kyrkan online: att ställa om, ställa in eller fortsätta som vanligt under coronapandemin, Svenska kyrkan, Uppsala, 2020. ISBN: 9789186781422