Svenska kyrkan och DDR

Tysklands östra delar har alltsedan reformationen varit viktiga för Svenska kyrkan. Representanter för Svenska kyrkan fortsatte även under det kommunistiska styret att hålla kontakt med sina trosfränder i Östtyskland.

Detta har omvittnats ha haft stor betydelse för många kristna i DDR. Samtidigt var situationen minst sagt komplicerad med en säkerhetstjänst som sökte bevaka och infiltrera relationerna.  För att ge perspektiv på detta arvoderar forskningsenheten sedan 2014 en doktorand vid Leipzigs universitet som arbetar med avhandlingsprojektet  Kontakterna mellan Svenska kyrkan och Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR under det sena kalla kriget (1969-1989). Förutom denna kommande avhandling har Växjö stift publicerat en värdefull antologi med titeln: Som i en spegel. Kyrka och teolog i möte med DDR. Inom nätverket för Sverige och kristen tro planeras även publikation av en bredare forskningsöversikt av historiska förhållanden mellan kyrka och kommunistiska diktaturer.

DDR och Svenska kyrkan - översikt av relevant forskning (pfd, 4 sidor).

Artikel i tidningen Dagen om pågående forskning.