Sinnlighetens närvaro : Luther mellan kroppskult och kroppsförakt

Av Elisabeth Gerle

I Sinnlighetens närvaro - Luther mellan kroppskult och kroppsförakt resonerar Elisabeth Gerle med Martin Luther och samtida teologer om synen på kropp, sexualitet och sinnlighet, då och nu. Författaren utmanar med hjälp av Erosteologi traditionella motsatser mellan kropp och ande, samt mellan olika former av kärlek.

Gerle, Elisabeth, Sinnlighetens närvaro: Luther mellan kroppskult och kroppsförakt, Verbum, Stockholm, 2015.  ISBN: 9789152636053.