Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans forskningsenhet

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Reformation, identitet och kyrka

Det är 500 år sen Martin Luther spikade sina teser på kyrkporten i Wittenberg. Därmed inleddes reformationen. Trots den stora tidsskillnaden och ett annat språk och världsbild har Luther och reformationens tankar och teologi betydelse också idag.

Svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk kyrka. De reformatoriska tankarna om till exempel nåd, rättfärdiggörelse, tro och kallelse har format både kyrka och samhälle. Lutherska kyrkor finns i hela världen och står i dialog med varandra på olika sätt. Forskningsprojekten i detta område undersöker och bearbetar kritiskt och konstruktivt den levande lutherska trostraditionen.