Reformation, identitet och kyrka

Det är 500 år sen Martin Luther spikade sina teser på kyrkporten i Wittenberg. Därmed inleddes reformationen. Trots den stora tidsskillnaden och ett annat språk och världsbild har Luther och reformationens tankar och teologi betydelse också idag.

Svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk kyrka. De reformatoriska tankarna om till exempel nåd, rättfärdiggörelse, tro och kallelse har format både kyrka och samhälle. Lutherska kyrkor finns i hela världen och står i dialog med varandra på olika sätt. Forskningsprojekten i detta område undersöker och bearbetar kritiskt och konstruktivt den levande lutherska trostraditionen.

Lutheran Tradition as Heritage and Tool

I boken "Lutheran Tradition as Heritage and Tool" diskuterar Niclas Blåder det lutherska arvet och vad det betyder.

En staty av Martin Luther står utomhus.

Luthersk teologi och etik – i ett efterkristet samhälle

Projektet granskar och analyserar innehållet i centrala uppfattningar inom luthersk teologi och etik.

HERA projektet: ProNoLa

Forskare från hela Norden undersöker sambandet mellan den Lutherska traditionen och den sekulära rätten i Norden under de senaste 500 åren.