Svenska kyrkans forskningsenhet

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans forskningsenhet

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Reformation, identitet och kyrka

Det är 500 år sen Martin Luther spikade sina teser på kyrkporten i Wittenberg. Därmed inleddes reformationen. Trots den stora tidsskillnaden och ett annat språk och världsbild har Luther och reformationens tankar och teologi betydelse också idag.


Svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk kyrka. De reformatoriska tankarna om till exempel nåd, rättfärdiggörelse, tro och kallelse har format både kyrka och samhälle. Lutherska kyrkor finns i hela världen och står i dialog med varandra på olika sätt. Forskningsprojekten i detta område undersöker och bearbetar kritiskt och konstruktivt den levande lutherska trostraditionen.