Sanning och konsekvens

Tidens Tecken nummer 5 - 2020

Att begrepp som ”postfaktisk” och ”alternativa fakta” har vunnit insteg i vår vokabulär vittnar om sanningens ambivalenta status i samtiden. Vem kan idag göra anspråk på att äga sanningen? Står sanningen att finna utanför kulturen eller är den av nödvändighet en social konstruktion som tjänat vissa syften?
I detta nummer utforskar författarna sanningsbegreppets förändrade villkor i en tid av växande demokratiskt underskott, ”filterbubblor”, pandemier och hotande klimatkollaps.

I detta nummer medverkar Patrik Hagman, teolog och författare, verksam vid Åbo Akademi; Michael Nausner, forskare vid Svenska kyrkans enhet för forskning och analys; Per Johansson, idéhistoriker och filosofie doktor i humanekologi; Sinikka Neuhaus, utbildningschef på ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet; Carola Nordbäck, docent i kyrkohistoria och lärare och forskare i historiedidaktik vid Mittuniversitetet samt Ulf Mellström, professor i genusvetenskap och sociologi vid Karlstads universitet. 

Beställ tryckt utgåva

Samtliga nummer av Tidens Tecken finns att beställa direkt från Artos förlag. Beställ nummer 5 av Tidens tecken här.