Samhällsteologi – forskning i skärningspunkten mellan akademi, samhälle och kyrka

Under åren 2017-2019 arbetade medarbetare vid den tidigare forskningsenheten med en antologi om begreppet ”samhällsteologi” som är ett sätt att beskriva den forskning som drivits och drivs vid enheten för forskning och analys.

I antologin utgår vi från att tro och religion inte är att betrakta som något privat. Istället är de en betydande del av samhället. Så för att förstå samhället behöver vi ta religiösa fenomen och teologiskt tankegods på allvar. Inte minst i tider då religionens synlighet i det offentliga ger upphov till en rad frågor om hur vi bäst kan leva tillsammans.

Samhällsteologi handlar om teologins sammanflätning med samhället. På vilka sätt präglar teologi, religion och samhälle varandra – i dåtid och nutid, och i föreställningar och förhoppningar om framtiden?

I den här samtidstolkande antologin resonerar åtta forskare vid Svenska kyrkans enhet för forskning och analys kring just samhällsteologi – om vad det innebär att bedriva forskning i skärningspunkten mellan kyrka, akademi och samhälle. Texterna rör sig mellan aktuella ämnen som "svenska värderingar" och lutherska begrepp, världsmedborgarskap och gränser – och om bruket av religiösa traditioner i Lars von Triers film Nymphomaniac. Det är utmanande läsning – med en tydlig utgångspunkt i att teologin är en omistlig del av samhället.

Medverkande skribenter i boken Samhällsteologi: Urban Claesson, Jenny Ehnberg (red.), Elisabeth Gerle, Kristina Helgesson Kjellin, Jonas Ideström, Mikael Larsson, Cecilia Nahnfeldt (red.) och Michael Nausner.

Boken är en del av serien Svenska kyrkans forskningsserie som publicerar kyrko- och samhällsrelevant forskning som har genomgått en peer review process.

Läs mer om och beställ boken här.