Saknar du en enkät och vill delta i forskningsprojektet?

Hör då av dig till ditt stift.

Ansvariga personer för insamlingen i de deltagande stiften och distrikten:

EFS Västerbotten: Erika Löfroth, erika.lofroth@efsvasterbotten.se

Göteborgs stift: Carina Frykman, carina.frykman@svenskakyrkan.se

Härnösands stift: Helena Wiberg, helena.viberg@svenskakyrkan.se

Linköpings stift: Daniel Wettervik, daniel.wettervik@svenskakyrkan.se

Luleå stift: Anders Höglund, anders.hoglund@svenskakyrkan.se

Lunds stift: Eva Wulff, eva.wulff@svenskakyrkan.se

Skara stift: Marie Barrljung, marie.barrljung@svenskakyrkan.se

Stockholms stift: Elin Hyldéen Gartner, elin.hyldeen.gartner@svenskakyrkan.se

Strängnäs stift: Daniel Brodén, daniel.broden@svenskakyrkan.se

Västerås stift: Thomas Beder, thomas.beder@svenskakyrkan.se

Växjö stift: Erik Sidenvall, erik.sidenvall@svenskakyrkan.se