Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans forskningsenhet

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Protestant Legacies in Nordic law: Uses of the Past in the Construction of the Secularity of Law

Det protestantiska arvet i nordisk lagstiftning: bruk av det förflutna i konstruktionen av lagens sekularitet

Projektets övergripande mål är att utforska samband och samspel mellan luthersk tradition och sekulär lag i de nordiska länderna under de senaste 500 åren.

Projektet involverar forskare från hela norden och kommer resultera i ny grundforskning och att befintlig forskningslitteratur om kyrkan och rättshistoria sammanställs på ett nytt sätt. Norden kommer i detta sammanhang jämföras med Tyskland, som till skillnad från Norden historiskt sett aldrig varit lika enhetligt lutherskt.

Projektets hemsida