Martin Luther som legofigur.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Protestant Legacies in Nordic law: Uses of the Past in the Construction of the Secularity of Law

Det protestantiska arvet i nordisk lagstiftning: bruk av det förflutna i konstruktionen av lagens sekularitet

Projektets övergripande mål är att utforska samband och samspel mellan luthersk tradition och sekulär lag i de nordiska länderna under de senaste 500 åren.

Projektet involverar forskare från hela norden och kommer resultera i ny grundforskning och att befintlig forskningslitteratur om kyrkan och rättshistoria sammanställs på ett nytt sätt. Norden kommer i detta sammanhang jämföras med Tyskland, som till skillnad från Norden historiskt sett aldrig varit lika enhetligt lutherskt.

Projektets hemsida