Patrik Svensson, statistiker

Patrik Svensson är statistiker vid enheten för forskning och analys.

Om mig, Patrik

Som statistiker på kyrkokansliet är jag ansvarig för att samla in, kvalitetssäkra, tillgängliggöra samt analysera statistik om församlingarnas verksamhet samt dess medlemmar och demografiska sammansättning. Utöver detta uppdaterar jag även Svenska kyrkans medlemsprognoser samt pastorat- och församlingsrapporten. Jag bistår även våra forskare med statistiska analyser i deras forskningsprojekt.

Nyckelord

Statistik, medlemsstatistik, medlemsprognos, församlingsrapport, pastoratsrapport, analys.

Patrik Svensson

Patrik Svensson

Svenska kyrkans enhet för forskning och analys

Statistiker

Mitt CV

  • Statistiker vid Enheten för forskning och analys, Svenska kyrkan, 2016-
  • Filosofie masterexamen i statistik, Uppsala Universitet, 2016