Patrik Svensson, statistiker

Patrik Svensson är statistiker vid enheten för forskning och analys.

Om mig, Patrik

Som statistiker på kyrkokansliet är jag ansvarig för att samla in, kvalitetssäkra, tillgängliggöra samt analysera statistik om församlingarnas verksamhet samt dess medlemmar och demografiska sammansättning. Utöver detta uppdaterar jag även Svenska kyrkans medlemsprognoser samt pastorat- och församlingsrapporten. Jag bistår även våra forskare med statistiska analyser i deras forskningsprojekt.

Nyckelord

Statistik, medlemsstatistik, medlemsprognos, församlingsrapport, pastoratsrapport, analys.

Mitt CV

  • Statistiker vid Enheten för forskning och analys, Svenska kyrkan, 2016-
  • Filosofie masterexamen i statistik, Uppsala Universitet, 2016

Mina publikationer i urval

Jonsson Pernilla, Svensson Patrik & Sandberg Andreas (2020), “Who is Baptized? A Study of Socioeconomic, Regional and Gender Differences in Child Baptism in the Church of Sweden, 2005 and 2015", Nordic Journal Of Religion And Society, Volume 33, No. 2-2020, p. 72–86.