På spaning... från Svenska kyrkans forskardagar 2009

Redaktör Hanna Stenström

Detta är tredje delen i en forskningsserie som vänder sig till alla inom kyrka och akademi, baserad på Svenska kyrkans forskardagar för kyrkorelevant forskning 2009. Boken fokuserar kring fyra stora utmaningar: utmaningar i möten med den Andre, utmaningar i möten med samhället, utmaningar i möten mellan kyrkan och dess medlemmar, och slutligen utmaningar i möten mellan nutid och tradition. Bland skribenterna märks Jesper Svartvik, Kristin Zeiler, Kjell-Åke Nordquist, Sara Gehlin, Jan-Olof Aggedal, Kerstin Wimmer, Robert K Johnston, Elisabeth Gerle m fl.

Stenström, Hanna, På spaning...: från Svenska kyrkans forskardagar 2009, Verbum, Stockholm, 2010. ISBN: 9789152633366