På spaning... från Svenska kyrkans forskardagar 2007

Redaktör Anne-Louise Eriksson

Kyrkan behöver kunskap om sin tradition och historia för att kunna utveckla sin identitet, och likaså kunskap om sin omvärd för att kunna förstå sin roll och uppgift i den. På spaning... : från Svenska kyrkans forskardagar 2007 är ett försök att förmedla den kunskapen.
På spaning... som är en del av serien Forskning för kyrkan erbjuder forskarsamhället en översikt av aktuell forskning inom ett antal områden av relevans för kyrkan. Här behandlas miljöetik, samlevnadsfrågor, aktuell systematiskteologisk reflektion, möten mellan religioner, folkkyrkans utveckling, Luthersk spiritualitet, ungdomars tillit och syn på Svenska kyrkan, biskopsval och mycket annat.

De medverkande är alla verksamma forskare vid svenska och nordiska universitet:
Kerstin Andersson, Barbro Blehr, Elisabeth Christiansson, Aanna Bremborg Davidsson, Maria Ericson, Johan von Essen, Maria Essunger, Tomas Fransson, Arne Fritzson, Sara Gehlin, Hjalti Hugason, Karin Johannesson, Torbjörn Johansson, Jonas Ideström, Karin Jarnkvist, Axel W. Karlsson, Aasulv Lande, Mia Lövheim, Marcus Moberg, Sofia Mogård, Anders Melin, Lars Naeslund, Ulrika Lagerlöf Nilsson, Roland Spujth, Jørgen Straarup, Esbjörn Särdquist. 

Svenska kyrkan. Forskardagar, På spaning-: från Svenska kyrkans forskardagar 2007, Verbum, Stockholm, 2008. ISBN: 9789152632062