På spaning... : från svenska kyrkans forskardagar 2005

Göran Gunner redaktör

På spaning: från Svenska kyrkans forskardagar 2005 är en del av forskningsserien som vänder sig till alla inom kyrka och akademi - Forskning för kyrkan. Innehållet täcker vitt skilda ämnesområden och har valts som exempel på viktig forskning för kyrkan.
I ett huvudbidrag behandlar t.ex. Kathryn Tanner En ny agenda för teologin: Svenska kyrkan och postmoderna kulturella processer. Övrigt material är samlat under rubriker som Rit, ritualisering och liturgi, Exegetikens teologiska relevans, Aktuella teologiska problemställningar och Religion och politik.

Svenska kyrkans enhet för forskning och kultur arrangerade i oktober 2005 Forskardagar för kyrkorelevant forskning. Syftet var att genom teologisk reflektion ta fram sådan kunskap om samhället och den värld vi lever i att resultatet skulle kunna bidra till kyrkans självförståelse och tolkning av sitt uppdrag. På spaning... är första delen av en forskningsserie som vänder sig till alla inom kyrka och akademi. Innehållet täcker vitt skilda ämnesområden och har valts som exempel på viktig forskning för kyrkan. I ett huvudbidrag behandlar Kathryn Tanner En ny agenda för teologin: Svenska kyrkan och postmoderna kulturella processer. Övrigt material är samlat under rubriker som Rit, ritualisering och liturgi, Exegetikens teologiska relevans, Aktuella teologiska problemställningar och Religion och politik. I boken medverkar Tarekegn Adebo, Jan-Olof Aggedal, Torbjörn Axner, Helene Blomqvist, Elisabeth Gerle, Carl-Henric Grenholm, Eva-Lotta Grantén, Göran Gunner, Johnny Jonsson, Thomas Kazen, Maria Leppäkari, Maria Liljas Stålhandske, Kathryn Tanner och Mikael Winninge.

Svenska kyrkan. Forskardagar & Gunner, Göran (red.): På spaning- från Svenska kyrkans forskardagar. 2005, Verbum, Stockholm, 2006. ISBN: 9152646602