Och han tog dem i famnen... : Texter om barn i kyrka och teologi

Av Niclas Blåder (red.)

I boken presenterar sex forskare, svenska och internationella, var sin text där barnet står i centrum. Texterna har sitt ursprung i Svenska kyrkans forskardagar 2009 där ett spår, med knappt 20 bidrag, behandlade barn och teologi. Texterna i antologin spänner över vitt skilda ämnen som till exempel barn och kommunion, fallgropar för ledaren vid barnverksamhet och barnens roll vid bröllop. 

Medverkande är Karin Jarnkvist, Lise Kanckos, Inger Marie Lindboe, Bonnie J. Miller-McLemore, Ingegerd Sjölin och Karen Marie Yust.

Ladda ner boken här.

Blåder, Niclas (red.), Och han tog dem i famnen-: texter om barn i kyrka och teologi, Svenska kyrkan, Uppsala, 2011.  ISBN: 9789197790383