Meny

Teologi i tiden: tro – samhälle – engagemang     

Hur förhåller sig tro och samhällsliv till varandra? Det är en fråga som är särskilt angelägen i tider av genomgripande samhällsförändringar. Hur kan vi undersöka olika komplexa samband mellan tro och samhälle? Hur motiveras människors samhällsengagemang? Vilken roll kan teologin spela?

15-16 oktober 2019, från lunch till lunch
Gottsunda kyrka, Uppsala

Att tala om samhällsteologi bygger på förståelsen att tro och samhällsliv är intimt sammanvävda, både historiskt och i nutid. Samhällsteologisk forskning kan handla om att analysera olika typer av teologiska föreställningar om samhället, artikulera samhällsrelevant teologi eller undersöka vilka implicita eller explicita teologiska föreställningar som förekommer i samhället.

Svenska kyrkans forskningsenhet publicerar under 2019 en antologi om Samhällsteologi. Med anledning av detta bjuder vi in till en konferens med titeln Teologi i tiden: tro – samhälle – engagemang. Vi välkomnar bidrag från olika teologiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv. Med vår konferens vill vi bjuda in till ett tvärdisciplinärt samtal om samhälle och teologi, utifrån följande teman:                                                                                                         

 • Demokrati – samhällsbygge
 • Kultur – konst
 • Migration – integration
 • Politik – mänskliga rättigheter
 • Medborgarskap – polarisering
 • Hopp – hållbarhet
 • Hälsa – (samhälls) klimat

Huvudanförande 

 • Vanessa Barker, professor i sociologi vid Stockholms universitet. ”Acts of Sovereignty: A Sociological Approach to Civil Society and Refugee Arrival”
 • Björn Vikström, teol. dr. och lärare i teologisk etik med religionsfilosofi, Åbo akademi. Tidigare biskop i Borgå. ”På gränsen till det outsägbara. Teologins uppgift i kyrka, samhälle och akademi.”

Program

TISDAG 15 oktober

 • 10.30 Registrering öppnar
 • 11.45 Lunch
 • 12.45 Välkommen
 • 13.15 Huvudanförande av Vanessa Barker
 • 14.15 Gruppsamtal
 • 14.45 Respons/frågestund
 • Kaffe
 • 15.30 Paper-presentationer I
 • 17.00 Paus
 • 17.15 Paper-presentationer II
 • 19.00 Buffé och mingel

Ta del av konferensens paper-presentationer.

ONSDAG 16 oktober

 • 08.30 Morgonmässa
 • 09.15 Huvudanförande av Björn Vikström
 • 10.00 Bikupa & respons
 • 10.30 Kaffe
 • 11.00 Panelsamtal
 • 12.15 Sändning
 • 12.30 Lunch

Anmälan

Anmälan är öppen för alla som vill delta i konferensen men konferensen har ett begränsat antal platser så vänta inte med att anmäla er! Sista dag för anmälan är den 2 oktober 2019.

 Anmälningsavgift för samtliga deltagare: 600kr (300 kr för studerande). Efter anmälningstidens slut så är anmälan bindande och deltagare debiteras för hela deltagaravgiften.

 I deltagaravgiften igår lunch, middag, fika samt tillträde till konferensen alla programpunkter. I avgiften ingår inte resa och boende. OBS! För att delta i middagen krävs föranmälan. Den görs i anmälningsformuläret. Middagen ha ett begränsat antal platser.

 Vänligen använd anmälningsformuläret för att meddela eventuell specialkost.

 För att anmäla dig som ordinarie deltagare följ länken här.

 För dig som är student följ länken här för att anmäla dig.

 KONTAKT

Har du frågor, maila till kyrkokansliet.konferens.kyrkoliv@svenskakyrkan.se.

 Viktigt att känna till             

Ett konferensprogram med deltagarlista kommer att delas ut i pappersformat under konferensen där namn och organisation ingår. Det kommer att ske en fotodokumentation av konferensen som senare kan komma att läggas upp på konferensens hemsida och sociala medier. Om du inte vill stå med i programmet eller synas på bild hör av dig till oss senaste den 1 oktober, kyrkokansliet.konferens.kyrkoliv@svenskakyrkan.se

Hitta hit!

Konferensen äger rum i Gottsunda kyrka, centralt beläget vid Gottsunda torg.  Besöksadress: Valthornsvägen 9, 756 50 Uppsala.

Reser du till konferensen från centrala Uppsala gör du det enklast med lokaltrafiken, buss nr. 3 som går från Uppsala Centralstation och buss nr. 7 från Stora Torget. Båda stannar vid Gottsunda torg. Därifrån är det en kort promenad över torget till kyrkans lokaler. 

 

Den här sidan uppdateras fortlöpande.