Ny studie om försoningsprocesser efter krig och konflikter

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkans forskningsenhet publicerar studien “Reconciliation as Politics – A Concept and Its Practice” av Kjell-Åke Nordquist. Studien analyserar begreppet försoning från ett politiskt perspektiv och talar om ’politisk försoning’

Försoningsprocesser efter konflikter och krig kan se mycket olika ut vad det gäller form och innehåll. Kjell-Åke Nordquist analyserar begreppet försoning från ett politiskt perspektiv och talar om ’politisk försoning’. Författaren utmejslar en förståelse av försoning i jämförelse med begrepp som förlåtelse och konfliktlösning.

Frågor som bearbetas är exempevis: Kan begreppet försoning tillföra något ’nytt’ eller användbart till fredsprocesser? Är ’politisk försoning’ ett nytt redskap för fredsbyggande och rättvisa efter diktaturer och inbördeskrig? Eller är det ännu en term för etablerad praxis som förhandling, konfliktlösning eller samarbete?

Författaren bygger på erfarenheter från forskning och fältarbete bedrivet i Sydostasien (Östtimor), Australien, Latinamerika (framför allt Colombia) och i Mellanöstern (Israel och Palestina).

Köp boken här  

om Kjell-Åke Nordquist

Kjell-Åke Nordquist är professor vid Teologiska högskolan Stockholm i internationella relationer med särskild inriktning på fredsbyggande och mänskliga rättigheter.

Han har tidigare medverkat i Church of Sweden Research Series genom att vara redaktör för boken Gods and Arms (2013) och tillsammans med Göran Gunner författare till An Unlikely Dilemma (2011).