Ny forskningsrapport Av Fri Vilja

Nyhet Publicerad Ändrad

Rapporten Av fri vilja på fri tid – ideellt arbete i Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet på 2020-talet är framtagen av Svenska kyrkan i samarbete med Marie Cederschiölds högskola, tidigare Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Rapportförfattare är Sara Fransson, Jonas Bromander och Johan von Essen.

Studien baserar sig på verksamhetsstatistik från Svenska kyrkan, samt på en enkätundersökning som genomförts vid två tillfällen, 1998 och 2021. Enkäten har gått ut till anställda och ideella i församlingar i tio stift inom Svenska kyrkan, samt till EFS-distriktet i Västerbotten.

Rapporten Av fri vilja på fri tid  (6Mb) kan du läsa i sin helhet  här.

Lyssna på Sara Franssons presentation av rapporten (20 min).

Lyssna på podden Teologi i tiden om rapporten med Sara Fransson och JanOlof (Jolle) Nordström

Lyssna på webinarium om Av fri vilja på fri tid med författarna Sara Fransson, Jonas Bromander och Johan von Essen tillsammans med JanOlof (Jolle) Nordström från Ideellt forum. Moderator Maria Södling. (51 min)